Elfovia - Budovy | Mifia | 15.11.2006
Pevnosť
cena: 5000
Popis: Dajú sa tu kupovať stavitelia a hrdinovia, môže byť vylepšená upgrademi.
Mallorn tree
cena: 300
Popis: produkuje suroviny v závislosti od terénu. Čím menej stromov je pri sebe tým dávajú viac peňazí. Zväčšujú command point o 50.
Elven barracks
cena: 400
Popis: trénuje Lorien warriors, lorien archers a mirkwood archers.
Green pasture
cena: 600
Popis: trénuje rivendellských jazdcov, kavalériu elfov.
Ent moot
cena: 1000
Popis: trénuje entov a hrdinu stromofúza.
Heroic statue
cena: 250
Popis: Zväčšuje command point o 10 a priateľským jednotkám zvyšuje armor a damage.
Battle tower
cena: 350
Popis: obranná veža s lukostrelcami.
Mirror of Galadriel
cena: 300
Popis: lieči blízke jednotky (priateľské).
Eregion forge
cena: 1000
Popis: Dajú sa tu kúpiť rôzne upgrade napr. Elven armor, forged blades.
Wall hub
cena: 60
Popis: obranná stena.