Isengard - Sily | Mifia | 4.11.2006

5B - Palentír - Špehovanie nepriateľa
5B - Vojnový choráľ - spojenci +50% armor a 50% damage
5B - Hmlovina - Dokáže určitú oblasť a jednotky, a znižuje damage a armor nepriateľa

10B - Ničenie stromov - zničí stromy a premení ich na suroviny
10B - Znečistená zem - vytvorí poškvrnený terén a pridáva spojencom +50% damage a 50% armor
10B - Divý dunlandský muži - privolá na pomoc skupinku divých mužov s Dunlandu
10B - Priemysel - vybrané budovy majú natrvalo +300% produkcia

15B - Vodný strážca - privolá na pomov vodného strážsku, akúsi chobotnicu
15B - Mrznúci dážď - privolá dážď a nepriatelia stratia leadership
15B - Ohnivé naplnenie - Suroviny s ťažby dreva narastú o 100%, je to passive power

25B - Drak - privolá účinného ohnivého draka
25B - Dračí útok - privolá obrovského lietajúceho draka