Redakcia

Creation - Martin - šéfredaktor, admin
Činnosť na webe: Design, informácie, galéria, download, LOTR: bfme, 2 misie z návodu, sekcia The Rise of Witch-King
ICQ: 252-563-029
skype: masuba5640
MSN: martinsuba@hotmail.com


Mifia - Miso - zástupca šéfredaktora
Činnosť na webe: Sekcia armády, recenzia, recenzia na ROTWK, príbeh
ICQ: 270-947-740
skype: mifia0101


Vision - Viktor - redaktor
Činnosť na webe: návod
ICQ: 343-359-750
skype: viktorvoros


Žemla - Robo- Príležitostný prispievateľ
Činnosť na webe: HW nároky, zaujímavosti, reklama
ICQ: 490-330-431
skype: zemla97
MSN: zemla97@hotmail.com